f1'de pilot mu daha önemli araç mı sorunsalı - Türk Sözlük